• Về Watford LLC

Watford LLC là một công ty cổ phần, bao gồm các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực sau:

+ Công ty khai thác vàng Goldminebmd; https://goldminebmd.com/

+ Công ty sản xuất và phân phối năng lượng thay thế NMWenergy; https://nmwenergy.com/

+ Công ty tái chế và thu gom chất thải EDV-Recycling; https://edv-recycling.com/

+ Công ty dược phẩm Marijuana-diet https://marijuana-diet.com/

Trụ sở:

Columbia Tower, 701 5th Ave, Seattle, WA 98104, Hoa Kỳ; Tel: +1 206-886-0598

  • Về chủ tịch tập đoàn: Richard Watford

Richard  Watford là người  sáng lập  công  ty Watford LLC. Ông  đã  thành công  dù có những khó khăn  và trở  ngại  nhất định.  Anh ta đã  tạo ra một  công  ty, nhằm  giúp đỡ người  khác để tránh những sai lầm, trước đây anh ta đã phải trải qua.

Watford đã từng mất tất cả những gì mình có vào năm 2008. Nhưng  ông đã không bỏ cuộc,  vì ông luôn biết rằng  giờ đen tối nhất là trước bình minh. Ông ta đã đưa  ra quyết  định  đúng  đắn  là khởi động  mô hình kinh doanh «People to Company» của riêng  mình để loại bỏ gian  lận và ngăn  ngừa tổn thất tài chính  cho các  nhà  đầu  tư của  ông  ta, một  khi nhận  ra lý do sai lầm của  anh  ta. Ông đã tạo ra các  sàn  trung gian,  nhà  thầu  và hệ thống tương tác không  có bên  thứ  ba,  chỉ để lại hai liên kết chính trong chuỗi công  việc – khách  hàng  và công  ty.

Ông ấy đã vô cùng  hạnh  phúc  và ngạc  nhiên  với mô hình kinh doanh mới hiệu quả tích cực đối với các công ty, ông ấy đã tự quản  lý hoàn  toàn công việc của mình năm 2015.

Công việc của Richard  Watford đã mang  lại cho ông ta sự trung thực, cởi mở và tin tưởng, hầu như không  có được  ngày  nay.

Ông quản  lý để đạt được  kết quả  và chỉ số kỷ lục, tốc độ tăng trưởng tài chính  và đưa công ty đến một giai đoạn  phát triển mới. Ông quản  lý để làm những gì anh luôn muốn – để cung cấp cho mọi người cơ hội tin tưởng vào cả ông và doanh nghiệp của ông do chiến  lược được  xây dựng  tốt của mô hình kinh doanh của ông.

Do đó, tham  gia tập đoàn  của chúng tôi có nghĩa là chấp  nhận  tất cả các trải nghiệm theo  cách  không  có hậu quả  tiêu cực và để đạt được  điều gì đó, điều mà trước đây dường như là không  thể.

  • Chiến lược phát triển của Watford

Watford LLC là một  tập đoàn  phát triển  năng  động.  Cả kiểm  soát có  thẩm quyền  và quản  lý hiệu quả đã góp phần  làm tăng tốc độ tăng trưởng của công ty nhanh chóng.

Hệ thống quản  trị doanh nghiệp của  Watford LLC nhằm  vào bảo  vệ quyền  lợi các cổ đông,  phát triển công ty thành công và bền vững và các quyết  định của công  ty hiệu quả  và có trách nhiệm.  Công ty cố gắng  không  ngừng cải thiện quy trình  kinh doanh hiệu quả  và có tổ chức.

Công ty phấn  đấu  tuân thủ  các  tiêu chuẩn cao  trong cả lĩnh vực sản  xuất và trách nhiệm  xã hội. Định hướng xã hội là một  trong những chìa  khóa  phát triển  bền  vững,  góp phần  củng  cố uy tín và trách nhiệm  của  nhà  tuyển dụng và đối tác.

Việc chuyển đổi số, là một  trong những sáng kiến chiến  lược  và ảnh  hưởng đến tất cả các khối chức năng  và kinh doanh cũng như thay đổi quy trình kinh doanh. Việc này đóng  một vai trò quan  trọng trong sự phát triển  của công  ty.

Công nghệ  mới xuất hiện mỗi ngày.  Do đó, Watford LLC đã tạo ra một  số cơ chế nhất định để đảm bảo tốc độ ứng dụng  công  nghệ  vào các nhiệm  vụ kinh doanh. Watford LLC chủ  động  theo  dõi các  thực  tiễn  tốt nhất và điều  chỉnh chúng theo  nhu cầu của riêng  họ. Tổ chức  hợp tác đa phương với các đối tác công nghệ  và khởi nghiệp để giải quyết  các vấn đề kinh doanh cấp bách  thông qua  việc sử dụng  các công  nghệ  số tiên tiến.

  • Sứ mệnh:
  • Đổi mới:

+ Cải thiện hệ thống phát triển, tang cường đổi mới

+ Phát triển và triển khai công nghệ mới

+ Giám sát và thích ứng thực tiễn

+ Đào tạo công nghệ cho các chuyên gia

  • Hiệu quả:

+ Mô hình kinh doanh, cấu trúc doanh nghiệp và cải thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp;

+ Tối ưu hoá hậu cần;

+ Kiểm soát giá;

+ Tối ưu hoá cấu trúc vốn;

  • Minh bạch:

+ Tuân thủ các yêu cầu quốc tế;

+ Dữ liệu minh bạch luôn có sẵn cho tất cả các bên liên quan;

+ Cập nhật dữ liệu thường xuyên

+ Giao diện thân thiện với người dùng;

+ Đối thoại cởi mở với các cổ đông và nhà đầu tư.

  • Tăng trưởng ổn định:

+ Tăng giá trị cổ phiếu;

+ Lập kế hoạch chiến lược;

+ Tăng trưởng nhanh và hiệu quả;

+ Công ty con phát triển theo yêu cầu của thị trường;

+ Phát triển hệ thống quản lý rủi ro;

  • Trách nhiệm xã hội:

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn môi trường và công nghiệp;

+ Bảo hiểm điều kiện làm việc an toàn;

+ Bảo vệ sức khoẻ;

+ Nhân viên và gia đình của họ cải thiện chất lượng cuộc sống;

+ Hỗ trợ giáo dục;

+ Đóng góp phát triển kinh tế xã hội.

Đăng ký mua cổ phần tại: 

Thông tin tham khảo tại:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here