Một dự án mới đảm bảo cho các nhà đầu tư hoàn toàn có thể quản lý được tài sản của mình khi đầu tư cùng Skymining – Đào coin tại nhà.

Dự án là một bể đào Phi tập trung được tham gia đầu tư bởi cộng đồng kết hợp với đội ngũ IT chuyên nghiệp của Skymining.

  • Skymining cung cấp cho bạn những gì:

– Máy đào coin chuyên nghiệp;

– Đội ngũ vận hành chuyên nghiệp;

– Xưởng đào được Thiết kế chuyên nghiệp phù hợp cho việc vận hành đào coin;

– Cung cấp mọi chi phí vận hành máy đào.

  • Nhà đầu tư cần làm gì?

– Đầu tư máy đào của mình;

– Quản lý máy đào (nếu đào tại nhà)

  • Bạn có phù hợp để tham gia cùng chúng tôi? Xin vui lòng xem hết video:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here