Bài 1: Hướng dẫn đăng ký tài khoản đầu tư
I. Gồm 3 bước:
– Bước 1: đăng ký thông tin
– Bước 2: Xác nhận email
– Bước 3: Đăng ký các câu hỏi bảo mật
II. Cụ thể:
1. Lấy đường dẫn để đăng ký tài khoản:
Cách 1: Kích vào banner chạy tại trang chủ: taichinhmmo.com để đăng ký

Cách 2: Kích vào Dự án đầu tư/ Bitconnect/ đăng ký
2. Hướng dẫn đăng ký:
2.1 Bước 1: Đăng ký thông tin
Làm theo hướng dẫn trong hình ảnh sau:

Cụ thể:
+ Ô First name: điền họ tên, tên đệm (lưu ý viết liền không dấu: NGUYENVAN)
+ Ô Last name: điền tên;
+ Ô Email address: điền email;
+ Ô User name: điền nick name của bạn (lưu ý nick name này không trùng với các nick name của hệ thống, nick name này là duy nhất của bạn và có tác dụng để làm Bảo trợ (sponsor) cho người khác;
+ Ô Password: gõ mật khẩu (lưu ý mật khẩu cần có độ dài và nên có cả chữ và số);
+ Ô Confirm password: gõ lại mật khẩu ở ô Password;
+ Ô điện thoại có 2 cách điền:
Một là: chọn cờ của Vietnam sau đó gõ số điện thoại của bạn (lưu ý bỏ chữ số 0 trước số điện thoại của bạn: 0912… gõ thành 912…);
Hai là, xóa hết phần số và gõ +84 rồi gõ số điện thoại của bạn (bỏ số 0) ví dụ: +84912…
+ Ô sponsor: gõ Halinh88 hoặc nếu đã có Halinh88 rồi thì để nguyên;
+ Ô DOB khai ngày, tháng, năm sinh của bạn;
+ Ô “Tôi không phải là người máy”: Bạn tích vào ô bên trái và chọn các hình theo yêu cầu của máy tính và nhấp vào nút Verify HOẶC tích xong ô này chuyển sang Tích V màu xanh là được.
+ Tích V vào ô có dòng chữ “I agree and have read the”;
+ Bước cuối cùng: Kích vào ô SIGN UP.
Sau khi kích vào ô SIG UP, việc đăng ký thành công sẽ hiển lên thông báo:

Chuyển sang bước tiếp theo.
2.2 Bước 2: Xác thực email đăng ký:
– Kiểm tra email đã đăng ký ở bước 1, và tìm thư chào mừng được gửi đến từ BITCONNECT với tiêu đề: Activate Your BITCONNECT account.
– Kiểm tra và tiến hành xác minh email đăng ký bằng cách kích vào link trong nội dung thư:

Cuối cùng Kích vào ô màu xanh chứa chữ VERIFY là xong.

2.3 Bước 3: Đăng ký câu hỏi bảo mật
– vào trang chủ: bitconnect.co
– Login theo nội dung đã đăng ký gồm: email và mật khẩu (đăng ký tại Bước 1);
– Hệ thống đăng nhập thành công và Yêu cầu khai báo ngay 3 câu hỏi bảo mật:
Bạn chọn các câu hỏi bảo mật và trả lời chúng (lưu ý cần ghi nhớ lại các câu hỏi và câu trả lời này ra giấy hoặc sổ để lưu giữ nó nhé)

Như vậy, với 3 bước trên bạn đã lập được tài khoản đầu tư tại Bitconnect.
Đăng ký nhận tin để tiếp tục theo dõi các video và bài viết hướng dẫn của chúng tôi, và đừng quên góp ý cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện hơn.

Video hướng dẫn: 

Bài 1: Hướng dẫn đăng ký tài khoản đầu tư
I. Gồm 3 bước:
– Bước 1: đăng ký thông tin
– Bước 2: Xác nhận email
– Bước 3: Đăng ký các câu hỏi bảo mật
II. Cụ thể:
1. Lấy đường dẫn để đăng ký tài khoản:
Cách 1: Kích vào banner chạy tại trang chủ: taichinhmmo.com để đăng ký

Cách 2: Kích vào Dự án đầu tư/ Bitconnect/ đăng ký
2. Hướng dẫn đăng ký:
2.1 Bước 1: Đăng ký thông tin
Làm theo hướng dẫn trong hình ảnh sau:

Cụ thể:
+ Ô First name: điền họ tên, tên đệm (lưu ý viết liền không dấu: NGUYENVAN)
+ Ô Last name: điền tên;
+ Ô Email address: điền email;
+ Ô User name: điền nick name của bạn (lưu ý nick name này không trùng với các nick name của hệ thống, nick name này là duy nhất của bạn và có tác dụng để làm Bảo trợ (sponsor) cho người khác;
+ Ô Password: gõ mật khẩu (lưu ý mật khẩu cần có độ dài và nên có cả chữ và số);
+ Ô Confirm password: gõ lại mật khẩu ở ô Password;
+ Ô điện thoại có 2 cách điền:
Một là: chọn cờ của Vietnam sau đó gõ số điện thoại của bạn (lưu ý bỏ chữ số 0 trước số điện thoại của bạn: 0912… gõ thành 912…);
Hai là, xóa hết phần số và gõ +84 rồi gõ số điện thoại của bạn (bỏ số 0) ví dụ: +84912…
+ Ô sponsor: gõ Halinh88 hoặc nếu đã có Halinh88 rồi thì để nguyên;
+ Ô DOB khai ngày, tháng, năm sinh của bạn;
+ Ô “Tôi không phải là người máy”: Bạn tích vào ô bên trái và chọn các hình theo yêu cầu của máy tính và nhấp vào nút Verify HOẶC tích xong ô này chuyển sang Tích V màu xanh là được.
+ Tích V vào ô có dòng chữ “I agree and have read the”;
+ Bước cuối cùng: Kích vào ô SIGN UP.
Sau khi kích vào ô SIG UP, việc đăng ký thành công sẽ hiển lên thông báo:

Chuyển sang bước tiếp theo.
2.2 Bước 2: Xác thực email đăng ký:
– Kiểm tra email đã đăng ký ở bước 1, và tìm thư chào mừng được gửi đến từ BITCONNECT với tiêu đề: Activate Your BITCONNECT account.
– Kiểm tra và tiến hành xác minh email đăng ký bằng cách kích vào link trong nội dung thư:

Cuối cùng Kích vào ô màu xanh chứa chữ VERIFY là xong.

2.3 Bước 3: Đăng ký câu hỏi bảo mật
– vào trang chủ: bitconnect.co
– Login theo nội dung đã đăng ký gồm: email và mật khẩu (đăng ký tại Bước 1);
– Hệ thống đăng nhập thành công và Yêu cầu khai báo ngay 3 câu hỏi bảo mật:
Bạn chọn các câu hỏi bảo mật và trả lời chúng (lưu ý cần ghi nhớ lại các câu hỏi và câu trả lời này ra giấy hoặc sổ để lưu giữ nó nhé)

Như vậy, với 3 bước trên bạn đã lập được tài khoản đầu tư tại Bitconnect.
Đăng ký nhận tin để tiếp tục theo dõi các video và bài viết hướng dẫn của chúng tôi, và đừng quên góp ý cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện hơn.

Video hướng dẫn: 

- Advertisement -

Bài viết mới nhất