Hopebook – Quỹ hỗ trợ cộng đồng thông minh – hoạt động và quản lý 100% tự động dựa trên Hợp đồng thông minh Minh bạch – An toàn – Loại bỏ rủi ro.

XU HƯỚNG

 • Hệ thống tự động hóa, thông minh và an toàn
 • Tính năng ưu Việt dễ dàng sử dụng
 • Người chơi mang vai trò: Support & Receive
 • Xu hướng công nghệ 4.0 dẫn đầu tại Việt Nam

MINH BẠCH

 • Đầu tư lãi suất lên đến 300%
 • Biết trước lãi suất và số ngày nhận được
 • Công khai số người tham dự và số tiền được đầu tư
 • Nguyên lý xếp hàng chờ tuần hoàn cực công bằng

LOẠI TRỪ RỦI RO

 • Hệ sinh thái phi tập trung đầu tiên trên thế giới
 • Hoàn lại được tiền với cơ chế Re-Fund
 • Công nghệ Blockchain và Smartcontract
 • Quỹ trích lập dự phòng rủi ro DCF

Video nội dung:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here