BitconnectX chính thức bán ICO

Hướng dẫn mua ICO BCCX:

Cuối cùng thì bitconnectX cũng mở cửa cho nhà đầu tư tham gia mua ICO. Điểm đặc biệt là toàn bộ các thành viên tham gia bitconnect có thể đăng nhập, không cần tạo thêm tài khoản

Theo thông tin giới thiệu BitconnectX là 1 sàn giao dịch giữa bitconnect và các đồng coin khác

ICO sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn

  1. Giai đoạn 1 từ 10.1 đến 24.1 bán 3.9 triệu coin, người mua sớm giảm 5%
  2. Giai đoạn 2 từ 25.1 đến 8.2 bán 3.9 triệu coin, người mua sớm giảm 2%
  3. Giai đoạn 3 từ 9.2 đến 23.2 bán 3.9 triệu coin, không giảm giá.

Giá của BitconnectX khá chát, đến 50$ = 1BCCX

Bạn có thể mua BCCX thông qua BTC, BCC hoặc LTC.

Trong đợt ICO này mỗi ngày các nhà đầu tư được mua Tối đa là 100 BCCX trong 1 tài khoản và Mỗi ngày Bitconnect bán 261.333 BCCX và bắt đầu bán vào 12 giờ UTC tức 7 giờ sáng (giờ Việt Nam). Ngay ngày đầu tiên mở bán chỉ trong vòng 2 giờ đầu khi mở cửa, Bitconnect đã bán hết số lượng của ngày hôm nay.

Vậy để nhanh chóng sở hữu được đồng BCCX, Nhà đầu tư cần thực hiện chuyển BCC vào trước để mua và mua vào đầu giờ để có thể mua ngay được BCCX vào đầu giờ.

(Lưu ý: Mỗi dự án đều có tính rủi ro riêng, anh chị hãy cân nhắc trước khi mua)

Link đăng ký đầu tư Bitconnect và Mua ICO BCCX:

          

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here